Interesse in een fotoshoot? Voor info stuur een mailtje naar: info@brugmansphotography

MARCO BRUGMANS PHOTOGRAPHER

PAGE ► Terms & Conditions

At this moment the terms & conditions are under construction.

If you want use one )of more) of my pictures for publication. Please let me know so I can send you a high resolution picture from it. I would also like a mention of the photo used

MARCO BRUGMANS PHOTOGRAPHY

1. PRIVACY POLICY MARCO BRUGMANS PHOTOGRAPHY Deze Privacy Policy beschrijft hoe Marco Brugmans persoonsgegevens behandelt, verzamelt en gebruikt. Onder ''persoonsgegevens'' moet worden verstaan stukjes informatie die kunnen worden gebruikt om een werkelijk bestaande (natuurlijke) persoon aan te duiden of te traceren. Bij het gebruik van deze website buiten Nederland kunnen lokale regels van toepassing zijn.


MARCO BRUGMANS PHOTOGRAPHY bestaat uit de volgende entiteit:


WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT MARCO BRUGMANS PHOTOGRAPHY EN WAARVOOR?

Wettelijke gronden voor het verzamelen en het gebruiken van persoonsgegevens; MARCO BRUGMANS PHOTOGRAPHY mag persoonlijke informatie alleen gebruiken voor zakelijke of andere wettige doeleinden, zoals:

Contactformulier – wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u vrijwillig het contactformulier op onze website invult.

Persoonsgegevens die dit kan omvatten zijn uw aanhef, naam, naam organisatie, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om te reageren op uw vragen, en/of om diensten en/of informatie, die u hebt aangevraagd, te verstrekken.


1.2 VERSTREKKING GEGEVENS AAN DERDEN MARCO BRUGMANS PHOTOGRAPHY

geeft in beginsel geen persoonlijke informatie van haar klanten door buiten de MARCO BRUGMANS PHOTOGRAPHY groep. Sommige diensten die wij leveren vereisen echter de betrokkenheid van derden. Wij hebben deze derden zorgvuldig geselecteerd en de wettelijke vereiste maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Aan deze derden worden slechts persoonsgegevens beschikbaar gesteld voor zover deze derde deze gegevens nodig heeft ter uitvoering van de betreffende diensten. Deze derde, de verwerker, is verplicht om alleen te handelen op aanwijzing van MARCO BRUGMANS PHOTOGRAPHY , geen persoonsgegevens bekend te maken zonder specifieke bevoegdheid, toereikende operationele en technische beveiligingsmaatregelen te implementeren en MARCO BRUGMANS PHOTOGRAPHY in de gelegenheid te stellen toe te zien op de naleving. Wij kunnen uw informatie aan andere derden, zoals toezichthouders en wetshandhavingsinstanties, verstrekken indien wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen of wanneer dit nodig is met betrekking tot de voorkoming en opsporing van fraude, andere strafbare feiten en/of om netwerk- en informatiebeveiliging te waarborgen. Social media providers verzamelen rechtstreeks persoonsgegevens. Raadpleeg het privacyreglement van de betreffende social media provider voor meer informatie over welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt.


1.3 BEWAREN EN VERNIETIGEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer we persoonlijke informatie verwerken, streven we er naar zo weinig mogelijk persoonsgegevens te verwerken. MARCO BRUGMANS PHOTOGRAPHY mag alleen persoonlijke informatie verzamelen die toereikend, relevant en niet overmatig is. Ook zullen we irrelevante of overmatige gegevens op een veilige manier vernietigen of verwijderen. Uw gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze diensten te kunnen leveren en de beste service te kunnen bieden. Voor bepaalde gegevens kunnen wij verplicht zijn deze voor een langere tijd op te slaan, bijvoorbeeld indien dit wordt vereist door de wet.

br

1.4 GEGEVENSBEVEILIGING MARCO BRUGMANS PHOTOGRAPHY

hecht veel waarde aan goede beveiliging van persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende veiligheidsmaatregelen getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens en ter voorkoming van onbevoegde toegang, onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;


1.5 VERTROUWELIJKE INFORMATIE MARCO BRUGMANS PHOTOGRAPHY

erkent dat de door u verstrekte informatie vertrouwelijk kan zijn. Wij zullen nooit onjuist of onrechtmatig gebruik van vertrouwelijke informatie toestaan. Wij zullen de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens handhaven en deze gegevens beschermen in overeenstemming met onze Privacy Policy en alle toepasselijke wetten.

1.6 KENNISNEMING EN VERBETERING VAN UW GEGEVENS

U heeft het recht:

info@marcobrugmansphotography.nl

1.7 WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACY POLICY

Onze Privacy Policy kan te allen tijde door ons worden gewijzigd. Op deze pagina vindt u de meest recente informatie. Deze versie is voor het laatst herzien op 12 juli 2022.